معرفی اجمالی

گروه شرکت هاي پرورش داده ها متشکل از چهار شرکت فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور از قبیل فناوري اطلاعات و ارتباطات، نفت و گاز و توليد صنعتي است که هرکدام از آن ها در شمار شرکت هاي معتبر و با سابقه در حوزه فعاليت خود محسوب مي گردند. شرکت پرورش داده ها اولين شرکت در اين گروه است که در سال 1367 تاسيس گرديد.

شرکت هاي عضو گروه شرکت های پرورش داده ها عبارتند از:

ماموريت گروه شرکت های پرورش داده ها افزايش سهم از بازار ايران و منطقه با بهره گيري از تجارب موفق جهاني وشيوه هاي نوين مديريتي است. شرکت هاي اين مجموعه با راهبرد ايجاد تمايز و تمرکز در بازار توانسته اند پوشش و حمايت مناسبي را براي فعاليت هاي يکديگر ايجاد کنند و با اتکاء به قابليت هاي محوري خود موفق به اجراي پروژه‌هاي مختلفي گردند که بسياري از آنها در شمار طرح‌هاي ملي و کشوري محسوب مي‌گردد. به جرات مي‌توان ادعا کرد که با توجه به پروژه‌هاي ملي انجام شده توسط اين گروه، کمتر مجموعه اقتصادي در سطح کشور داراي چنين سطحي از تخصص و مراجع‌کاري است.

محورهای فعالیت شرکت پرورش داده ها

تجارب حاصل از حضور فعال و مستمر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تحلیل بازار و روند فناوری و سایر ملاحظات راهبردی، شرکت پرورش داده ها را به این نتیجه رسانیده است که این محورهای کلیدی عملکرد را به عنوان اولویت های اصلی برنامه راهبردی خود مدنظر قرار دهد.

  • توسعه یکپارچه سازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری
  • طراحی و پیاده سازی شبکه های مخابراتی و ارتباطی
  • مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات
  • طراحی و پیاده سازی مراکز داده
  • طراحی، مشاوره و پیاده سازی در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات و امنیت سایبری
  • خدمات ارتباطی (اینترنت باند پهن)
  • آموزش
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392