معرفی شرکت مدیریت مهندسی صبا

شرکت مدیریت مهندسی صبا یکی از شرکت های گروه صنعتی پرورش داده ها، با اتکا بر مدیران باتجربه و توانمند و نیروی کار ماهر، در سال 1382 تاسیس شده و فعالیت خود را با نگاه به نیازکنونی جامعه و خواست نسل آینده، برپایه فعالیت در حوزه های بهینه سازی مصرف انرژی آغاز نمود. شرکت مدیریت مهندسی صبا طی سالیان متمادی، در بطن این جریان و در کنار پیشگامان این حوزه ها فعالیت نمود. که از مهمترین این پروژه ها می توان به پروژه دوگانه سوز نمودن خودروهای بنزینی با سوخت گاز طبیعی (CNG)، پروژه تجهیز ساختمان ها به سیستم آب گرمکن خورشیدی برای بهینه سازی مصرف گازطبیعی و پروژه نصب کنترل هوشمند برای موتورخانه ساختمان ها با هدف تنظیم عملکرد بهینه موتورخانه اشاره نمود.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392