شبکه هاب کو

دروازه ای به بازارهای نوین

شبکه هاب کو

نداگستر صبا
با اینترنت پرسرعت صبانت، همیشه در اتصال

ورود به سایت صبانت

مشاوره فناوری اطلاعات

مشاوره حوزه مدیریت استراتژیک و طراحی سازمانی

جزئیات بیشتر

پلوتون

سامانه یکپارچه مدیریت مشتریان و محاسبه کارکرد پلوتون

جزئیات بیشتر

آنتی ویروس QuickHeal

قابلیت بروزرسانی از طریق سرورهای داخل ایران
جزئیات بیشتر

پروژه مرکز مدیریت شبکه سوئیچ ایران (ISMN)


جزئیات بیشتر

شبکه و ارتباطات

  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی در زمینه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
  • فراهم نمودن خطوط پرسرعت اینترنتی
جزئیات بیشتر »

مشاوره فناوری اطلاعات

  • سیاستگذاری در سطح ملی و بخشی
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • حاکمیت فناوری اطلاعات
جزئیات بیشتر »

مدیریت امنیت اطلاعات

  • ارزیابی اولیه سازمان و شناسایی معماری امنیت شبکه
  • طراحی وضعیت مطلوب شبکه سازمان
  • تهیه طرح برخورد با ریسک
جزئیات بیشتر »
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392